Välkommen till Ljustorp

- Landet bortom bergen -

Hem
Allemansrätten
Turistbroschyr
Upplevljustorp.se
Visit Timrå

Mer om Ljustorps Turistbyrå

Servicepolicy

Vi ska ge god service genom pesonligt bemötande och professionell attityd

Kunden har alltid rätt och står i centrum

En nöjd besökare kommer tillbaka

Alla besökare behandlas lika

Kundens/besökarens direktkontakt med oss:
1. Personliga mötet
2. Telefon
3. E-post
4. Internet

 

Miljöpolicy

Miljötänkande ska vara en naturlig del av hela vår verksamhet

Vi källsorterar våra sopor och avfall

I vårt sortiment finns inslag av miljövänliga produkter

Vi ska söka samarbete för att minska transporter till och från turistbyrån

Alla anställda ska informeras om vår miljöpolicy

Viska minska pappersanvändningen genom återvinning

Hållbarhetspolicy

En hållbar utveckling för oss är en utveckling där vi minskar transporter och ökar förutsättningar för många att leva och verka i Ljustorp

Vi gynnar den lokala ekonomin i Ljustorp genom att i så stor utsträckning som möjligt köpa in varor/tjänster lokalt

Vi stödjer den lokala utvecklingen genom att främja samverkan

Vi värnar om Ljustorps traditioner och kulturarv och ser det som en förutsättning för vår verksamhetsutveckling

Vi utvecklar, informerar om och förankrar vår verksamhet bygden för att därigenom underlätta samverkan och samförstånd

Ansvarig för webbplatsen: Ljustorp socken ekonomisk förening, Öppom 110, 861 93 Ljustorp
sockenforening@ljustorp.se